Tingvoll og Sunndal veterinærvakt

Sunndal og Tingvoll kommune
Published
september 27, 2023
Location
Sunndal og Tingvoll, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Variert jobb som vikar i veterinærvakt for Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt

Vi søker etter en veterinær for deltakelse i veterinærvaktordning i perioden 01.01.2024-31.08.2024, med mulighet for forlengelse:

 

Vaktordningen generelt, krav og stimulering gjennom driftstilskudd på dagtid.

  • Dagjobbing 2,5 dager per uke, med gode muligheter for mer. Avspasering mandag etter helgevakt.
  • Det er fra 2023 lagt til økonomisk kompensasjon blant annet for dagtidsvakter fra 08.00-16.00, da kommunalt stimuleringstilskudd/driftstilskudd på kr. 1400,-. Dette betinger at man også er med på kvelds- og helgevaktene. Vakant dagtidskjøring honoreres med kr. 1800,- i driftstilskudd. Tilskuddet skal indeksreguleres årlig.
  • Det honoreres minimum 100% tillegg på ekstravakter/vakante vakter utover ordinær vaktgodtgjøring.

Det jobbes med pilotprojekt i Fylket for å finne løsninger til hvordan en kan få til en bedre veterinærvakt i distriktet og i Romsdal, naboregionen. Det er også dialogmøter med faglag og veterinærene i distriktet for å samarbeide enda bedre.

  • Veterinæren er kun ansvarlig for sin 1/4 vaktandel. Det kan være mulighet for en noe større fast andel i samråd med de andre i veterinærvakta. Fra 2025 kan andelene bli endret, de kan bli større.
  • Krav om førerkort klasse B og disponere bil.
  • Det kan bli mulighet for å bli med videre fast i veterinærvakta i fast andel for den med vikariat.
  • Seminkurs er ønskelig. Har du ikke dette dekkes kurskostnader etter avtale.
  • Praksisen består for det meste av arbeid med storfe inkl. semin, sau og mulighet for noe hestepraksis for den som ønsker det.
  • Gode kolleger bidrar med oppfølging ved behov, samt kommunen. Kompetanse, allsidighet, interesse, gode norskkunnskaper og god samarbeidsevne vektlegges. Listen er ikke uttømmende.
  • Den som skal tiltre i fast vaktandel i veterinærvaktordningen, må inngå avtale med Tingvoll og Sunndal vaktdistrikt om deltakelse i vaktordningen.

 

Sunndal og Tingvoll kommune

Kommunene har fantastisk natur og svært gode og varierte friluftslivsmuligheter. I Sunndal ligger det nasjonale laksevassdraget Driva med laksefiske, flere hundre gode innlandsfiskevann i Dovrefjell – Sunndalsfjella og Trollheimen med et unikt fjellandskap.  Vi har også Norges vakreste dal, Innerdalen med Innerdalstårnet samt sherpatrapp opp Vinnufallet. Sunndal har svært gode fasiliteter for innbyggerne med kulturhus med to kinosaler, svømmehall, bibliotek, kulturskole, sportshall/flerbrukshall og mye mer. Tingvoll har et rikt kultur- og idrettstilbud. Klatrehall, svømmehall, tindeklubb, kajakk-kompaniet, idrettshall, kor, korps, yoga, treningssenter blant anna.

Kommunene har et stort, profesjonelt og allsidig næringsliv med gode jobbmuligheter for familier som vil flytte til kommunen. Kommunene har solid økonomi og er i stadig utvikling.

Kommunene sine jordbruksarealer er svært godt egnet for grasproduksjon der husdyrene er en essensiell primærnæring vi skal ivareta og sikre i årene framover gjennom en solid og sterk veterinærvakt.

Bopel

Kommunen og veterinærene vil bistå med å finne bosted for den som kommer til oss, det er svært viktig for oss at den som kommer trives og at overgangen til ny kommune går smidig.

 

Henvendelse - informasjon:  

Veterinærvakta - praktisk gjennomføring: veterinær Synnøve Sæbø, epost: synnove_saeboe@hotmail.com . Tlf: 975 31 585

Veterinærvaktordningen generelt: Sunndal kommune v/Tore Ulvund, epost: tore.ulvund@sunndal.kommune.no . Tlf: 901 01 449

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Tingvoll og Sunndal veterinærvakt
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/