Forsker / diagnostiker innen fiskesykdommer

Veterinærinstituttet
Published
november 16, 2022
Location
Harstad, Norway
Category
Job Type
Heltid  

Description

Veterinærinstituttet søker en forsker / diagnostiker innen fiskesykdommer til en fast stilling ved seksjon fiskediagnostikk. Veterinærinstituttet er inne i en spennende prosess med digitalisering av hele sin diagnostiske linje med effektive og fleksible interne løsninger og sømløs datautveksling med næring og forvaltning.

Stillingen har arbeidssted ved Veterinærinstituttet i Harstad, som er en by i positiv utvikling med et bredt spekter av tilbud innen sport, friluftsliv og kultur. Våre lokaler ligger i hjertet av et oppdrettsintensivt område med flere etablerte fagmiljøer innen blå sektor, og er samlokalisert med Mattilsynet som bidrar til et større fagmiljø. Vi jobber også tett med andre forskere ved Veterinærinstituttets ulike lokasjoner gjennom digitale løsninger. Vi har gode og oppdaterte kontor og laboratoriefasiliteter og tilbyr tilpassede kontorløsninger.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Våre nye diagnostiker skal primært drive med sykdomsoppklaring og histopatologisk diagnostikk på organmateriale som Veterinærinstituttet mottar eller aktivt henter inn. Arbeidsoppgaver vil være diagnostikkarbeid på fisk, histologi, bakteriologi og virologi, bidra innen feltarbeid, uttak av prøver til ulike forskningsprosjekter eller i forbindelse med beredskapssaker. Du vil også delta i arbeid med fiskehelserapporten og bidra til publisering av resultater og artikler, samt bidra med saksbehandling i rapporteringssystemet for villfisk.

I tillegg til rutineprøver har Veterinærinstituttet et spesielt ansvar for diagnostikk av meldepliktige sykdommer og oppklaring av ukjent dødelighet og nye sykdomstilstander hvor du vil være en viktig bidragsyter. Du vil også bidra aktivt i instituttets pågående digitaliseringsprosesser og modernisering av histopatologi. Samarbeid med de øvrige seksjonene på Veterinærinstituttet og relevante eksterne miljø, i aktuelle prosjekt og forskningssammenhenger vil også være en viktig del av stillingen.

Noe reiseaktivitet må påberegnes.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter veterinær eller fiskehelsebiolog, fortrinnsvis med doktorgrad eller tilsvarende innen relevant område. Nyutdannede oppfordres likevel til å søke. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Erfaring og kompetanse innen fiskediagnostikk generelt og histopatologi spesielt, tillegges betydelig vekt, i tillegg til kjennskap til og erfaring fra arbeid i oppdrettsnæringen. Det er også ønskelig med kjennskap til og interesse for regional næringsstruktur innen blå sektor.

Du må kommunisere godt på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk. Du må også inneha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har gode samarbeidsegenskaper, som kan gi en god kundeoppfølging og være serviceinnstilt i det daglige diagnostikkarbeidet. Du må være initiativrik, løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Vi tilbyr

  • et godt arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som forsker i stillingskode 1108, 1109, 1110 eller 1183, avhengig av kvalifikasjoner.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp i Webcruiter. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Geir Bornø.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

 

Det norske Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.

Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Forsker / diagnostiker innen fiskesykdommer
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/